Seminarier

ALN arrangerar två Executive Seminars varje år. Det första är den 8 april och det andra den 25 november

Lunchmöten

ALN och ett av medlemsföretagen arrangerar tillsammans fyra lunchmöten per år, då något aktuellt och intressant ämne presenteras. Mötena hålls mellan 11:30 till 13:00

Arbetsgrupper

Idag sker arbete inom fyra arbetsgrupper, nämligen: E-handel, marknad, utbildning och nystartade LogTech. Grupperna sätter sin egen agenda och träffas 3-4 gånger per termin

Lunchmöte den 14 september kl. 11.30 till 13.00 i Sthlm 01 vid Hammarbybacken

Henrik Ahnström, innovationsdirektör på Skanska och Medlem i ALN sedan många år, bjuder in oss till det spektakulära huset Sthlm 01 belägen vid Hammarbybacken. Området kallas Stockholm New Creative Business Spaces, med ambition att attrahera nybildade och kreativa företag. 

Henrik kommer att tala om hur vi vill bo, arbeta och leva i framtiden. Detta för att veta hur och vad Skanska skall bygga runt hörnet. Missa inte detta mycket aktuella ämne i en ny mycket annorlunda miljö.

Anmäl dig till schott@canit.se

Välkommen
Marknadsgruppen ALN

Executive seminar år 2022

8 april 08:30 till 13:10 

25 november 08:30 till 13:10

på Stora Brännbo

 

                 

LogTech

Som en del i utvecklingen av ALNs fortsatta satsning på sina medlemmar instiftas LogTech för att följa, diskutera och presentera olika framtida tekniker (hårdvara, mjukvara, processer) som kan bidra till ökad produktivitet och säkerhet inom logistikflödet.

Målsättningen är att öka gruppens och medlemmarnas intresse och kunskap kring nya teknikovationer som bidrar till den medlemmarnas och deras företags utveckling inom logistikområdet.

Vision för ALN

Mål för ALN

  • Alpha Logistic Network, ALN, bildades i maj år 2000 med syfte att utveckla Arlanda-området till norra Europas ledande logistikcentrum.
  • ALN skall vara en förebild ur hållbarhets- och miljöperspektiv och därigenom åstadkomma en kommersiell nytta för medlemmarna.
  • Utveckla kompetensen hos ALN:s medlemmar främst via två kvalitetsseminarier per år, lunchmöten och andra utbildningssatsningar
  • Initiera förbättringar av infrastrukturen i regionen
  • Vara en bro mellan akademin och företagen inom ämnet hållbar logistik
  • Förbättra marknadskommunikation inom och utifrån nätverket
  • Tillsammans vara initiativtagare för tillämpande av innovativa logistiklösningar för att förbättra och minimera miljöpåverkan från transporter