Seminarier

ALN genomför två Executive Seminars varje år. År 2024 genomförs vårens seminarium den 19 april och nummer 50 i ordningen den 15 november

Lunchmöten

ALN och ett av medlemsföretagen arrangerar tillsammans fyra lunchmöten per år, då något aktuellt och intressant ämne presenteras. Mötena hålls mellan 11:30 till 13:00

Arbetsgrupper

Idag sker arbete inom fyra arbetsgrupper, nämligen: E-handel, marknad, utbildning och nystartade LogTech. Grupperna sätter sin egen agenda och träffas 3-4 gånger per termin

Lunchmöte hos Sellpy den 13 februari i Rosersberg kl 11.30
med en av grundarna Oskar Nielsen

 

Anmäl dig till schott@canit.se

Välkommen
Marknadsgruppen ALN

Executive seminar år 2024

 

Executive Seminar no 49 den 19 April på ämnet: AI & Logistik – Hot och Möjligheter

 

Executive Seminar den 15 November

 

Bägge seminarierna är hos: 

Sigtunahöjden hotell & Konferens

 

 

 

                 

LogTech

Som en del i utvecklingen av ALNs fortsatta satsning på sina medlemmar instiftas LogTech för att följa, diskutera och presentera olika framtida tekniker (hårdvara, mjukvara, processer) som kan bidra till ökad produktivitet och säkerhet inom logistikflödet.

Målsättningen är att öka gruppens och medlemmarnas intresse och kunskap kring nya teknikovationer som bidrar till den medlemmarnas och deras företags utveckling inom logistikområdet.

Vision för ALN

Mål för ALN

  • Alpha Logistic Network, ALN, bildades i maj år 2000 med syfte att utveckla Arlanda-området till norra Europas ledande logistikcentrum.
  • ALN skall vara en förebild ur hållbarhets- och miljöperspektiv och därigenom åstadkomma en kommersiell nytta för medlemmarna.
  • Utveckla kompetensen hos ALN:s medlemmar främst via två kvalitetsseminarier per år, lunchmöten och andra utbildningssatsningar
  • Initiera förbättringar av infrastrukturen i regionen
  • Vara en bro mellan akademin och företagen inom ämnet hållbar logistik
  • Förbättra marknadskommunikation inom och utifrån nätverket
  • Tillsammans vara initiativtagare för tillämpande av innovativa logistiklösningar för att förbättra och minimera miljöpåverkan från transporter