Arbetsgrupper i ALN

Idag arbetar vi inom tre arbetsgrupper med representanter från 15 av medlemsföretagen.
Dessa arbetgrupper är: marknad,utbildning och E-handel.
Marknadsgruppen ansvarar för två Executive Seminars, lunchmöten och internmöten. Gruppen utgör även en styrgrupp för hela nätverket.
De övriga arbetsgrupperna arbetar inom sina specialistområden, nämligen utbildning och E-handel. 
Planer finns på bildandet av en fjärde arbetgrupp under 2020 inom området Logistikfastigheter.

Marknad & Utbildning

Håkan Hammar, Zetes Sverige
Ida Granqvist, Skanska
Stein Eidsvåg, TWS Logistics
Fredrik Eng Larsson, Stockholms Universitet
Per Schött, ALN
Per Tegelström, Samhall
Mattias Esping, DHL Supply Chain

E-Handel


Pär Jansson, DSV
Caroline Nirberg, Prologis
Sverker Lindbo, Ocado
Fredrik Eng Larsson, Stockholms Universitet
Per Schött, ALN
Henrik Ahnström, Skanska
Per Tegelström, Samhall
Andreas Lenander, Kilen Krysset
Nicholaus Öreby, Bring

LogTech-gruppen

LogTech- gruppen är under uppbyggnad under 2021. Anmäl intresse till Håkan Hammar.

Håkan Hammar, Zetes Nordic, ordförande
Jerker Dammbro, Bring
Wille Johanesson, Ocado
Per Schött, ALN