Medlemmar

ALN har för närvarande ett 30-tal medlemmar. Medlemskap tecknas på årsbasis och mer information om detta kan du få från projektledaren
Per Schött på info@aln.nu eller telefon 0708-320 720.

I medlemskapet ingår bland annat ett antal fria platser till de två årliga Executive Seminars, deltagande i arbetsgrupper, inbjudningar till fyra lunchmöten per år, andra inbjudningar till internmöten, invigningar, mässor och andra events arrangerade av någon av medlemmarna.

I ALN deltar idag drygt 110 individer från våra medlemsföretag.